VİNÇ EKİPMANLARI

Kald?rma Redktrleri-V Serisi Redktr

YILMAZ REDÜKTÖR V serisi redüktörleri monoblok gövde prensibine göre üretilen, helisel di?li, üç kademeli vinç tamburu tahrik redüktörleridir. Monoblok gövde yap?s? sayesinde gövde eksenleri tek operasyonda i?lenerek yüksek imalat hassasiyeti sa?lanmaktad?r. V serisi redüktörlerde civata ba?lant?s? direkt gövde üzerindeki kulaklardan yap?lmaktad?r. Uzun saplama veya civata gerektirmez. Bu sayede yap?lan ba?lant? daha rijittir. Giri? ve ç?k?? eksenleri olabildi?ince aç?k tutulmu?tur. Yüksek halat ömrü için büyük çaplardaki tamburlar?n kullan?labilmesi amaçlanm??t?r. V serisi redüktörlerde ç?k?? mili yataklama boyu uzun, gövde eni geni?tir. Yüksek yataklama boyu ve konik masural? rulmanlar?n kullan?lmas? ile redüktörün radyal yük ta??ma kabiliyeti art?r?lm??t?r. Redüktör içerisinde kullan?lan geni? di?liler sayesinde daha küçük hacimde daha yüksek ISO / FEM s?n?flar? kar??lanabilmektedir. GG20 - GG22 pik malzemeden dökülen gövde ve yüksek kalitede ta?lanm?? ve sertle?tirilmi? sementasyon çeli?i di?liler kalite kontrol sistemi alt?nda sürekli kontrol alt?nda tutularak imal edilebilmektedir. Ç?k?? milleri DIN 5480’e göre farkl? ölçülerde çoklu kamal? olarak üretilmektedir. Mü?teri iste?ine göre çift veya tek devirli, frenli motorlarla kullan?labilmektedir. Be? adet gövde büyüklü?üne sahip V serisi redüktörler 0,5 - 50 aral???nda tonajlar için kullanabilmektedir

Özellikler ve Avantajlar

Monoblok gövde tasar?m?,
5 farkl? büyüklük,
Geni? devir aral???,
0.5 - 50 tonaj aral???,
Çift veya tek devirli, frenli motorlarla kullanabilme,
DIN 5480'e göre farkl? ölçülerde ç?k?? mili,
GG20 - GG22 pik döküm gövde,
Elektrik panosunu direkt redüktör üzerine ba?layabilme imkan?,
Sektöre özel ba?lant? ?ekli,
Farkl? montaj pozisyonlar?nda kullanabilme.


?lave Çözümler ve Aksesuarlar
Tambur ba?lant? flan??,
Özel keçe çözümleri,
?effaf ya? seviye göstergesi,
Farkl? özelliklerde elektromanyetik frenler,
Termistör,
Manuel kollu fren.


VR..1K Serisi

Motorlu, çoklu kamal? mil ç?k??l?, motor arkas? frenli redüktör grubu